Diensten

Vooronderzoek/programma van eisen

In een eerste gesprek komt er ter sprake wat U graag wil, dit kunnen verschillende dingen zijn. Om een zo’n duidelijk mogelijk beeld te krijgen kunnen we deze dingen op een rijtje zetten. De prioriteiten stellen en een keuze maken.

Tekenwerk/ ontwerp

Met de gegevens die uit het programma van eisen komt wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt,  via duidelijke tekeningen presenteer ik de bouwkundige ontwerpen, hierbij rekening houdend met het budget van de opdrachtgever.

Omgevingsvergunning

Wanneer het voorlopige ontwerp goedgekeurd is, kan er een definitief ontwerp gemaakt worden welke ook als basis kan fungeren voor de omgevingsvergunning. Indien het nodig is kan er In deze fase kan ook een constructeur en/of een bouwfysicus worden gevraagd voor hun specifieke know how betreft het bouwbesluit.

Bouwvoorbereidingsfase

In deze fase wordt het ontwerp in detail uitgewerkt, afhankelijk van de grote van het project worden er tekeningen op een grotere schaal getekend en worden er details verder uitgewerkt

Prijsvormingsfase

Het schrijven van een bestek of werkomschrijving is een belangrijk onderdeel van de bouw.   Afhankelijk van de grote van een project is het verstandig om een bestek of een beschrijving van het werk te maken. Zo kan het bestek ter ondersteuning van de tekeningen dienen om specifieke bouwmaterialen met hun specifieke kwaliteitseisen aan te geven. In het bestek kunnen ook de voorwaarden opgenomen worden welke door de opdrachtgever gevraagd worden.  Dit alles om in de prijsvormingsfase een zo’n scherp mogelijke aanbieding van de aannemers te krijgen.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering wordt er gekeken of de bouw volgens de tekeningen en het bestek gebouwd worden en er worden verslagen gemaakt van de bouwvergadering. Tevens wordt er een oplevering verzorgd.

Contact

In een persoonlijk gesprek probeer ik te traceren hoever de kennis van de klant reikt en wordt er bekeken wat de klant nodig heeft en of Het bestekboek een dienst aan kan bieden, zo kan er voor het gehele bouwtraject gekozen worden maar ook voor de afzonderlijke onderdelen.

Als mijn opdrachtgever zie ik de professionals zoals architecten en aannemers, maar ook U als particulier kunt bij mij een offerte aanvraag doen.