Introductie

De naam zegt het al, bestek of omschrijving inclusief de tekeningen van een bouwwerk in de vorm van een boek. Deze vormt een onderdeel van de contractstukken welke in de bouw gebruikt worden om een bouwwerk te realiseren.

Het bestek:
De beschrijving van het werk
De daarbij behorende tekening
De voor het werk geldende voorwaarden
De nota van inlichtingen
En het proces verbaal van aanwijzing

UAV 1989 ยง 1 lid 1